ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2024

Bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 6 từ ngày 16/07/2024 đến hết ngày 31/07/2024

Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ nhận giấy báo
Thông tin học lực - hạnh kiểm
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn hình thức xét tuyển đăng ký
XÉT KẾT QUẢ THI THPT

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Tổng điểm tổ hợp môn
1
(A00):Toán, Lý, Hóa
2
(B00):Toán, Hóa, Sinh
3
(D90):Toán, KHTN, Tiếng Anh
4
(D07):Toán, Hóa, Tiếng Anh
5
(A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
6
(C00):Văn, Sử, Địa
7
(D01):Toán, Tiếng Anh, Văn
8
(A08):Toán, Sử, GDCD
9
(C14):Văn, Toán, GDCD
10
(D14):Văn, Sử, Tiếng Anh
11
(D96):Toán, KHXH, Tiếng Anh
12
(D78):Văn, KHXH, Tiếng Anh
13
(B03):Toán, Văn, Sinh
14
(H00):Văn, Hình họa, Trang trí
15
(V00):Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật
16
(V01):Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật
17
(D04):Toán, Tiếng Trung, Văn
18
(D06):Toán, Tiếng Nhật, Văn
19
(H01):Toán, Văn, Trang trí
20
(D08):Toán, Sinh, Tiếng Anh
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Tổng điểm tổ hợp môn
1
2
3
XÉT HỌC BẠ THEO 3 HỌC KỲ
XÉT HỌC BẠ ĐTB CẢ NĂM LỚP 10,11 & LỚP 12
XÉT HỌC BẠ LỚP 12 THEO TỔ HỢP 3 MÔN

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
1
(A00):Toán, Lý, Hóa
2
(B00):Toán, Hóa, Sinh
3
(D90):Toán, KHTN, Tiếng Anh
4
(D07):Toán, Hóa, Tiếng Anh
5
(A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
6
(C00):Văn, Sử, Địa
7
(D01):Toán, Tiếng Anh, Văn
8
(A08):Toán, Sử, GDCD
9
(C14):Văn, Toán, GDCD
10
(D14):Văn, Sử, Tiếng Anh
11
(D96):Toán, KHXH, Tiếng Anh
12
(D78):Văn, KHXH, Tiếng Anh
13
(B03):Toán, Văn, Sinh
14
(H00):Văn, Hình họa, Trang trí
15
(V00):Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật
16
(V01):Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật
17
(D04):Toán, Tiếng Trung, Văn
18
(D06):Toán, Tiếng Nhật, Văn
19
(H01):Toán, Văn, Trang trí
20
(D08):Toán, Sinh, Tiếng Anh
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
1
2
3
XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG TP HCM
XÉT TUYỂN THÍ SINH BẰNG ĐIỂM KỲ THI SAT
XÉT TUYỂN THẲNG
THÔNG TIN KHẢO SÁT
Bạn sẽ đăng ký vào HIU là nguyện vọng mấy trên cổng Bộ? **Lưu ý: Thông tin mang tính chất khảo sát để HIU hỗ trợ bạn tốt hơn
Thông tin khác
Hoàn tất đăng ký

Tôi cam đoan những thông tin khai trên hồ sơ đăng ký xét tuyển là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo Quy chế tuyển sinh.

Chọn mã khác